Nyhedsbrev
Medicintilskud

Medicintilskud

.

 

 

Ønsker du Tilskudsgrænserne 2019 i printvenlig udgave klik her

Ønsker du Tilskudsgrænserne 2020 i printvenlig udgave klik her

 Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse former for medicin. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

 

Beløbsgrænser
Skemaerne nedenfor viser, hvordan tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

 

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2020 fremgår af nedenstående skemaer:

 

Tilskudsgrænser - Voksne    
Tilskudsprocent  
 0-995 kr. 
 0% 
 995-1.655 kr. 
 50% 
 1.655-3.590 kr. 
 75% 
 3.590-19.465 kr. 
 85% 
 Over 19.468 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 4.190 kr.

 

Tilskudsgrænser - Børn  
Tilskudsprocent  
 0-995 kr.
 60% 
 995-1.655 kr. 
 60% 
 1.655-3.590 kr.
 75% 
 3.590-23.885 kr. 
 85% 
 Over 23.885 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 4.190 kr.

 

Henstandsordning

Ved hendstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Den månedlige rate for 2020 udgør 349,50 kr. Egenbetalingsloftet er 4.190 kr. for både børn og voksne. Se også særskilt informationsark for yderligere information eller læs brochuren "Har du brug for hjælp til at betale din medicin?" 

 

Tilskudspriser

Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

 

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilliget enkelttilskud til et bestemt lægemiddel betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

 

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

 

Tilskud til døende
Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 pct. tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes uanset om den pågældende medicin er tilskudsberettiget eller ej.

 

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

 

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. Medbring det gule Sundhedskort og bonen. Du kan også selv følge dine medicinkøb på www.sundhed.dk

 

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem. Ansøgning sker til bopælskommunen.

________________________________________________________________________

 

 

Hvad er en udligning?
Af forskellige grunde kan der ske en fejlberegning af sygesikringstilskuddet, hvorved der opstår en såkaldt udligning. Det betyder, at du enten skal betale eller får et beløb tilbage fra sygesikringen ved den næste apoteksekspedition. Du kan læse mere her...

 

Sådan læser du din kvittering fra apoteket
Der er en lang række oplysninger om din medicinkøb på din kassebon. Du kan læse eller udprinte en vejlidninger i, hvordan du læser din kassebon her...

 

________________________________________________________________________

Medicintilskud - Atozet og Inegy 

Den 20. maj 2019 mister kombinationsmedicin mod forhøjet kolesterol det generelt klausulerede tilskud. Det gælder for medicinen Inegy, med indholdsstofferne ezetimib + simvastatin og for Atozet, med indholdsstofferne ezetimib + atorvastatin. 

Informationsark 

Du kan læse mere om ændringerne her...

________________________________________________________________________

Særlig tilskudsordning Medicinsk cannabis

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.

Du kan læse mere om tilskudsordningen her...

________________________________________________________________

 

 

Dine oplysninger